‪ 

Slik hjelper vi deg

Du kan enkelt finne oppskrifter som kan hjelpe deg ved å søke eller bruke menyen til venstre. Hjelpemenyen er bygget opp etter temaene i Visma.net. 

Vi oppfordrer alle våre kunder til å bruke tilgjengelig opplæringsmateriell som ligger under onboarding til venstre. 

Dersom du ikke finner det du leter etter kan du kontakte oss på chat eller mail, eller bestille det direkte selv.

Chaten finner du nederst til høyre på denne siden, og er bemannet hverdager mellom 08.00-16.00

For support kan du også sende epost til support@exsitec.no.
For oppdrag og større henvendelser kan du også sende epost til oppdrag@exsitec.no.

 

 

Deres brukerstøtteavtale

1. Hva omfattes av Brukerstøtten?

Brukerstøtte omfatter avtalte produktlinjer og henvendelser meldt inn via avtalte kanaler. Brukerstøtte ytes på nest siste og siste versjon av programmene.

Gjennom Brukerstøtteavtalen får Kunden svar på spørsmål og avklart problemstillinger som måtte oppstå i forbindelse med bruken av programvaren. Brukerstøttens innhold er at Leverandøren forklarer og veileder Kunden i hvordan løse en oppgave eller komme videre i en funksjon/prosess.

Leverandørens brukerstøtte er dimensjonert for henvendelser på inntil 15 minutter.

Avtalen dekker fjernstyring av Kundens PC slik at Kunden også selv kan se, avdekke, forstå og løse problemstillingen

 

2. Hva omfattes ikke av Brukerstøtten?

Avtalen dekker ikke opplæring i bruk av programvaren, tekniske problemstillinger eller feilsøkinger.

Det samme gjelder for design i alle varianter (skjermbilder, menyer, formularer, rapporter og lignende). 

Avtalen omfatter heller ikke at Leverandøren utfører oppgaver for Kunden. 

Leverandøren kan etter sitt eget skjønn gjøre unntak som en ekstra service, dersom en oppgave er tilstrekkelig liten og av en slik art at det er nødvendig for å hjelpe Kunden videre i sin prosess, under forutsetning av at oppgaven kan utføres innenfor 15 min. 

 

3. Prioritet og tilgjengelighet

Saker prioriteres etter innmeldingstidspunkt. 

Brukerstøtten er åpen innenfor normal arbeidstid (kl.08-16). 

Det ytes ikke brukerstøtte på julaften, nyttårsaften og bevegelige helligdager. 

På kundedager og ved kompetansehevende aktiviteter for Leverandøren, ytes redusert support.

 

4. Avtaleperiode

Avtalen er bindende for 12 måneder fra signeringstidspunkt, og kan i denne perioden ikke sies opp av Kunden. Deretter fornyes avtalen automatisk fortløpende for nye perioder av 3 og 3 måneder, inntil avtalen sies opp av én av partene. Avtalen kan gjensidig sies opp med minimum tretti (30) dagers skriftlig varsel før et fornyelsestidspunkt.

 

5. Prisregulering og utvidelser

Prisendringer reguleres ved hvert årsskifte tilsvarende økningen i relevant konsumprisindeks fra Statistisk sentralbyrås konsumprisindekser. 

Utvides Brukerstøtten med flere ansatte / brukere vil avtalen automatisk utvides til også å omfatte disse. Avgiften økes tilsvarende ihht gjeldende prisliste. 

 

6. Fakturering

Brukerstøtteavgiften faktureres Kunden forskuddsvis for 3 måneder av gangen. 

 

7. Respons og løsningstid

For å opprettholde kvaliteten på vår brukerstøttetjeneste måles responstid og løsningstid. Kvalitetsrapporten gjennomgås hver måned, og kunder kan til enhver tid kreve innsyn i denne rapporten. Rapporten vil i tillegg, med jevne mellomrom, presenteres på kunderettede arrangementer.

 

 

Sist endret: juli 2022

Nyheter

 

Bestill rådgivningstjenester på nett!

Du ser valget på venstresiden her. Det er en løsning hvor du som kunde kan bestille rådgivningstjenester på nett ved å booke tid i kalender.
Dette er en tjeneste vi ønsker å videreutvikle sammen med dere, vi setter derfor stor pris på tilbakemeldinger på hvordan dere opplever løsningen!

Bestill rådgivningstjenester på nett her. 

 

Bestille egne guides på nett!

Du kan gjøre dette ved å trykke på linken menyen "Bestill en guide", og deretter fylle ut skjemaet.
Du vil bli kontaktet straks guiden er opprettet for å godkjenne den, før den blir lagret på deres egen guide-mappe.

Bestill guide på nett her

 

Gi vår opplæring en vurdering og tilbakemelding på deres implementering på nett!

Du kan gå igjennom en sjekkliste om de forskjellige delene som dere skal ha fått en innføring i ved oppstart av Visma.net. Basert på deres tilbakemelding vil vi vite hva dere føler dere trygge på og hva som kan avtales gjennomgått eller repetert. 

Gi en tilbakemelding på opplæring her

 

 

Ny mva-melding 2022

Visma informerer:

Bakgrunn

Skatteetaten moderniserer mva-området og dette medfører endringer i Visma.net ERP. Fra å rapportere på 19 poster i mva-meldingen, skal det nå rapporteres på SAF-T mva-koder. Rapportering og innsending er ønsket elektronisk fra ERP-system.

For mer informasjon se Skatteetaten sine nettsider: http://skatteetaten.no/nymva

Hvilke endringer medfører dette i Visma.net ERP?

Vi vil oppdatere systemet med nye avgiftskoder, avgiftsnummer og rapporteringsgrupper.

Avgiftskodene som ble innført i 2017 vil bli koblet til nye avgiftsnummer. Vi legger også til noen nye avgiftskoder som gjelder fra 01.01.2022. Nye avgiftsnummer og rapporteringsgrupper vil bli lagt til og følge samme kodeoppsett som avgiftskodene. Gamle avgiftsnummer som er brukt og rapporteringslinjer vil bli liggende slik at det er mulig å rapportere for 6. termin 2021.

Kunder som har opprettet egne avgiftskoder eller avgiftsnummer som er i konflikt med de nye vil ikke få oppdatert disse. Typiske tilfeller hvor dette er gjort, er ved bruk av forholdsmessig fradrag. Ved konflikt vil de nye kodene og numrene bli opprettet med en suffix. Egendefinerte avgiftskoder og avgiftsnummer må oppdateres manuelt før de tas i bruk på nyåret. Vi vil lage en veiledning som viser hvordan dette gjøres.

Oppdateringen er planlagt i versjon 8.77 - 7. desember. Nye klienter som blir opprettet etter 2. november får automatisk nytt avgiftsoppsett.

Hvilke forberedelser kan jeg gjøre?

Sett opp AutoReport

Vi anbefaler kunder som ikke benytter AutoReport allerede, om å ta i bruk tjenesten for sending av mva-melding elektronisk. AutoReport må kobles til Altinn før du kan sende inn. 

Du kan lese mer her om hvordan dette gjøres ved å klikke her.

Lag en oversikt over egendefinerte avgiftskoder og avgiftsnummer

Egendefinerte avgiftskoder og avgiftsnummer må oppdateres manuelt. For å gjøre prosessen enklere anbefaler vi å lage en oversikt over de avgiftskodene og avgiftsnummerene som avviker fra standardoppsett.

Oversikt over alle avgiftskoder i systemet finner du ved å gå til Meny -> Avgifter -> Avgiftskoder (TX2055PL).

Oversikt over avgiftsnummer i systemet finner du ved å gå til Meny -> Avgifter -> Avgifter (TX2050PL).

Oversikt over standard avgiftskoder og avgiftsnummer kan lastes ned her.

Tilbakestille passord